veelgestelde vragen

Ben je geïnteresseerd?

Vraag dan nu een vrijblijvend orientatiegesprek aan.

vraag een gesprek aan

over haptotherapie

Wat is de kracht van haptotherapie?
Haptotherapie maakt voelbaar wat je innerlijk beweegt door bevestigend contact. Verstandelijk ken je jezelf vaak beter dan gevoelsmatig. Haptotherapie brengt je in contact met je lichaamsgewaarwording en gemoedsbeweging. Je leert je behoeften kennen en krijgt zicht op wat nodig is voor gezonde zelfzorg. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen geïntegreerd worden in je leven. Je herstelt de balans tussen gevoel en ratio. Er komt ruimte voor ontmoeting.

Wat is het verschil tussen Haptonomie en Haptotherapie?
Haptonomie is de theoretische ondergrond van Haptotherapie. Haptonomie als wetenschap van de affectiviteit is in de jaren '50 ontwikkeld door de Nederlander Frans Veldman sr. Haptonomie gaat over gevoelsbeweging, gemoedsbeleving en contact in de ruimste zin van het woord. Haptotherapie is de praktische toepassingsvorm van Haptonomie. De directe communicatie door bevestigende aanraking, het belangrijkste en unieke 'instrument' van de therapeut, helpt je te ervaren wat je goed doet. Andere toepassingen van haptonomie -waarvoor je bij collega specialisten terecht kunt- zijn bijvoorbeeld haptonomische zwangerschapsbegeleiding en Haptotherapie voor baby's, kinderen en ouderen.

Kan ik mijn emoties nog wel de baas?
In de praktijk blijkt dat de mens van nature een uiterst nauwkeurige grens heeft waarbinnen zijzelf de baas is over wat ze toelaat en in welke mate en intensiteit dat gebeurt. Je bepaalt zelf wat je wel of niet wilt openbaren. Jouw grens wordt uiteraard ten volle gerespecteerd. Stap voor stap raak je meer vertrouwd met je lichaam en gevoel en maak je gebruik van ongekende affectieve vermogens.

Wordt er gepraat tijdens de behandeling?
Zeker is er de mogelijkheid om in te brengen wat je wilt delen, worden vragen aan de orde gesteld en worden ervaringen uitgewisseld. Veelal is er echter stilte tijdens de begeleiding.  Juist de stilte brengt mogelijkheden om jezelf te ontmoeten en op je eigen tijd en manier te beleven wat het onderling contact met je doet. Je leert ook om in je eigen omgeving de stilte op te zoeken en contact te maken met je gevoelsleven en behoeften.

Ben je zelf wel eens burn-out geweest?
Ik heb zelf veel last gehad van onderdrukte chronische vermoeidheid. Mijn overlevingspatroon hield me tegen om me ziek te melden. Toen ik zelf ontslag nam in 1996 noemde ik dat voor de buitenwereld een sabbatperiode. En ik geloofde daar zelf ook in. Terugkijkend realiseer ik me dat ik maanden nodig had om te herstellen van te lang, te veel en te hard werken. De fysieke klachten die ik had zoals onder meer spit en migraine kan ik gelukkig afstrepen. Van mijn werkverslaving ben ik gelukkig genezen en daar heeft alle coaching, therapie en 'zelfhulp' mij fantastisch bij geholpen.

Hoe lang duurt de begeleiding?
Elke sessie duurt feitelijk ongeveer 50 minuten. De rest van de gereserveerde tijd gebruik ik voor voorbereiding en verslaglegging. Na het intakegesprek volgen 3 introductie-sessies, wekelijks of 2-wekelijks. Als we dit allebei zinvol achten worden praktische en inhoudelijke afspraken gemaakt voor het vervolg. Hierbij bepaal je zelf de frequentie van de afspraken. In de praktijk blijkt dat deze persoonlijke begeleiding geen quick-fix-methode is. Wel een benaderingswijze die fundamenteel bijdraagt aan je wel-zijn.

Worden de kosten voor Haptotherapie vergoed?
Steeds meer Ziektekostenverzekeraars bieden gedeeltelijke vergoeding van Haptotherapie op voorwaarde dat de therapeut wordt opgeleid bij een landelijk erkende opleiding en als zodanig staat geregistreerd bij de vereniging van haptotherapeuten. Jozien Wijnakker is tot 1 januari 2020 geregistreerd als GZ-haptotherapeut bij de VVH Onder nummer 254A.  Je betaalt eerst zelf via de pinautomaat per sessie en declareert vervolgens zelf bij de zorgverzekeraar. Na 1 januari aanstaande komen de kosten voor eigen rekening. Het komt ook voor dat werkgevers de begeleiding betalen. In dat geval worden daar specifieke afspraken voor gemaakt.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?
Iedereen die verwacht baat te kunnen hebben bij persoonlijke begeleiding is zonder verwijzing welkom. Afstemming met de huisarts, bedrijfsarts of andere behandelaars kan wenselijk zijn. Dit gebeurt vanzelfsprekend in afstemming en na instemming.

Over coaching

Hoe lang duurt een begeleidingstraject?
Dat varieert afhankelijk van je vraag. Gemiddeld worden de sessies om de twee a drie weken gepland. In de tussentijd werk je gericht aan opdrachten die aansluiten bij je vraag en kun je desgewenst gebruik maken van e-coaching. Je bent ook welkom voor een eenmalig klankbordgesprek. Hiervoor ontvang ik graag vooraf via email je agendapunt(en).

Welke benaderingswijzen en methodieken worden gebruikt?
In de loop der jaren heb ik me verschillende methodieken eigen gemaakt die op maat en in overleg worden aangeboden. In de praktijk blijkt dat als een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd, de zelfkennis waarneembaar toeneemt en de antwoorden op vragen zich bijna als vanzelf aandienen. Voorbeelden van benaderingswijzen:

 • biografisch werk
 • affectieve communicatie
 • non-dualiteit
 • tijd- en zelfmanagement
 • emotionele intelligentie
 • transactionele analyse
 • kernkwaliteiten
 • mindmapping
 • The Work
 • systemisch opstellingswerk
 • voice dialoque
 • Amstel-wandeling.

En als belangrijkste inbeng; mijn eigen ervaring met deze benaderingswijzen, mijn (leer-) therapie en mijn persoonlijke groei en ontwikkeling.  Het werken met en vanuit de grondslagen van de Haptonomie vormt ook bij coaching de vanzelfsprekende basis.
Het gebruik van al deze methoden is voor mij ondergeschikt aan het wezenlijk contact in de ontmoeting van mens tot mens.

Hoe staat het met privacy en vertrouwelijkheid?
Je privacy wordt gerespecteerd en vertrouwelijkheid gegarandeerd op basis van wetgeving maar nog meer op basis van mijn werkethiek. Er vindt dan ook geen overleg plaats met de opdrachtgever, je leidinggevende of bedrijfsarts zonder dat je daarvan op de hoogte bent. En nog liever, bij aanwezig bent. De Gedragscode van de VVH met Klachtrecht vormt de leidraad in mijn handelen.

Ik vind het allemaal zo 'soft'. Wat schiet ik hiermee op?
Inderdaad, het coachingsvak is geen product met glasheldere meetpunten en harde criteria. Het draait uiteindelijk om inzicht, gevoelde ervaring en waarneembaar (werk-) gedrag. Dit laatste wordt soms pas opgemerkt als het coachingstraject al is afgerond. De meerwaarde kan meteen duidelijk zijn, maar kan ook pas weken later blijken. Het gaat om persoonlijk proceswerk. Een ander veranderen kan niet, jezelf veranderen hoeft niet. Anders met je eigenheid omgaan kan wel. De ervaring leert dat wat eerst een ongrijpbaar proces leek, steeds tastbaarder wordt en concreet resultaat oplevert.