veelgestelde vragen

Ben je geïnteresseerd?

Vraag dan nu een vrijblijvend orientatiegesprek aan.

vraag een gesprek aan

over haptotherapie

Wat is de kracht van haptotherapie?
Haptotherapie maakt voelbaar wat je innerlijk beweegt door deurcontact. Verstandelijk ken je jezelf vaak beter dan gevoelsmatig. Haptotherapie brengt je in contact met je lichaamsgewaarwording en gemoedsbeweging. Je leert jezelf en krijgt zicht op wat nodig is voor gezonde zelfzorg. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen geïntegreerd worden in je leven. Je herstelt de balans tussen gevoel en ratio. Er komt ruimte voor ontmoeting.

Wat is het verschil tussen Haptonomie en Haptotherapie?
Haptonomie is de theoretische ondergrond van Haptotherapie. Haptonomie als wetenschap van de affectiviteit is in de jaren '50 developed door de Nederlander Frans Veldman sr. Haptonomie gaat over gevoelsbeweging, gemoedsbeleving en contact in de ruimste zin van het woord. Haptotherapie is de praktische toepassing vorm van Haptonomie. De directe communicatie door de deur, het belangrijkste en unieke 'instrument' van de therapeut, helpt je te doen wat je goed doet. Andere applicaties of haptonomie -waarvoor je bedankt kunnen-zijn bijv. Haptonomische zwangerschapsbegeleiding en Haptotherapie voor baby's, kinderen en ouderen.

Kan ik mijn emoties nog wel de baas?
In de praktijk heeft dat de mens van nature eengreengreengreen heeft dat wat zijzelf de baas is over wat ze gaat en in welke mate en intensiteit dat gebeurt. Je moet zelf van niet wilt openbaren. Jouw grens is  natuurlijk ten volle gewaardeerd. Stap voor stap raak je meer vertrouwd met je lichaam en gevoel en maak je gebruik van ongekende affectieve vermogens.

Wordt er gepraat tijdens de behandeling?
Zeker is er de mogelijkheid om te delen wat je wilt delen, vragen aan de orde stellen en worden ervaringen uitgewisseld. Veelal is er echter stilte tijdens de begeleiding.  Juist de stilte brengt mogelijkheden om jezelf te ontmoeten en op je eigen tijd en te beleven wat je moet doen. Je leert ook om in je eigen omgeving de stilte op te zoeken en contact te maken met je gevoelsleven en behoeften.

Ben je zelf wel eens burn-out geweest?
Ik heb veel veel last gehad van onderdrukte chronische vermoeidheid. Mijn overlevingspatroon hield me tegen mij ziek te melden. Toen ik zelf ontslag nam in 1996 noemde ik dat voor de buitenwereld een sabbatperiode. En ik geloofde daar zelf ook in. Terugkijkend realiseer ik me dat ik maanden nodig had om te herstellen van te lang, te veel en te hard werken. De fysieke klachten die ik had zoals onder meer spit en migraine kan ik gelukkig afstrepen. Van mijn werkverslaving ben ik heeft gelukstoestand en heeft alle coaching, therapie en 'zelfhulp' mij fantastisch bij geholpen.

Hoe lang duurt de begeleiding?
Alle halftige kortingsduur 50 minuten. De rest van de gereserveerde tijd gebruik ik voor voorbereiden en publiceren. Na het intakegvooruitzicht 3 introductie-sessies, wekelijks of 2-wekelijks. Als we dit allebei zinvol achten worden praktische en inhoudelijke afspraken gemaakt voor het vervolg. Frequently Asked Questions. In de praktijk is dat geen snelle-fix-methode. Wel een benaderingswijze die fundamenteel bijdraagt aan je wel-zijn.

Worden de kosten voor Haptotherapie vergoed?
Steeds meer Ziektekostenverzekeraars komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de gehomologeerde therapeutische behandeling en registratie van de haptotherapeuten. Jozien Wijnakker is tot 1 januari 2020 geregistreerd als GZ-haptotherapeut bij de VVH Onder nummer 254A.  Je betaalt eerst zelf via de pinautomaat per sessie en declareert vervolgens zelf bij de zorgverzekeraar. Na 1 januari aanstaande komen de kosten voor eigen rekening. Het komt ook voor dat werkgevers de begeleiding betalen. In dat geval komen daar automatische afspraken voor gemaakt.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?
Iedereen die verwacht kan worden te hebben bij persoonlijke begeleiding is zonder referentie welkom. Afstemming met de huisarts, bedrijfsarts van andere behandelaars kan goedkoop zijn. Dit komt  vanzelfsprekend in afstemming en na instemming.

Over coaching

Hoe lang duurt een begeleidingstraject?
Dat is afhankelijk van je  vraag. Gemiddeld worden de sessies om de twee een drie weken gepland. In de tussentijd kan je je vraag naar opdrachten die je bij je vraag en kun je desgewenst invullen van e-coaching. Je bent ook welkom voor een eenmalig klankbordgesprek. Geholpen ik graag vooraf via email je agendapunt (en).

Welke benaderingswijzen en methodieken worden gebruikt?
In de loop der jaren heb ik me verschillende methodieken eigen gemaakt die op maat en in overleg worden aangeboden. In de praktijk is dat een actie van verschillende invalshoeken en benaderingen, en de antwoorden op de vraag naar en de antwoorden op vragen. Voorbeelden van benaderingswijzen:

 • biografisch werk
 • affectieve communicatie
 • non-dualiteit
 • tijd- en zelfmanagement
 • emotionele intelligentie
 • analyse van transiezen
 • kernkwaliteiten
 • Mind mapping
 • Het werk
 • systemisch opstellingswerk
 • stem dialoque
 • Amstel-Wandeling.

En als voornaamste inbeng; m ijn eigen ervaring met deze benaderingswijzen, mijn (leer-) therapie en mijn persoonlijke groei en ontwikkeling.  Het werk met en vanuit de grondslagen van de Haptonomie komt ook bij coaching de vanzelfsprekende basis.
Het gebruik van al deze methoden is voor mij ondergeschikt aan het wezenlijk contact in de ontmoeting van mens tot mens.

Hoe staat het met privacy en vertrouwelijkheid?
Je privacy wordt gerespecteerd en vertrouwelijkheid gegarandeerd op basis van maar basis van mijn werkethiek. Er vindt dan ook geen overleg plaats met de opdrachtgever, je leidinggevende van bedrijfsarts zonder dat je op je hoogte bent gebogen. En nog liever, bij aanwezig bent. De Gedragscode van de VVH met Klachtrecht vormt de leidraad in mijn handelen.

Ik vind het allemaal zo 'soft'. Wat schiet ik nodig op?
Inderdaad, het coachingsvak is geen product met glasheldere meetpunten en harde criteria. Het werkt tot slot inzicht, gevoelde ervaring en waarneembaar (werk-) gedrag. Dit  laatste is soms pasreden als het coachingstraject al is afgerond. De meerwaarde kan niet duidelijk zijn, maar kan ook pas weken later zijn. Het gaat om persoonlijk proces. Een ander kan niet. Anders met je eigenheid omgaan kan wel. De ervaring leert dat wat eerst een ongrijpbaar proces is prei, steeds tastbaarder wordt en in het geval er sprake is van resultaat.