coaching

Ben je geïnteresseerd?

Vraag dan nu een vrijblijvend orientatiegesprek aan.

vraag een gesprek aan

Momentum creeren
Momentum kun je zien als de juiste tijd om gewenste of noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Tijd om het oude dat niet meer bij je past achter je te laten en ruimte te maken voor het nieuwe. Je voelt intuïtief: 'nu ga ik doorpakken'. Met gevoel voor mens & organisatie. In ons werkzame leven ontmoeten persoonlijke en zakelijke missie elkaar en gaan -als het goed is- een constructieve samenwerking aan. Meestal gebeurt dit onbewust. Hoe verhouden deze zachte- en harde kant zich werkelijk met elkaar? Ligt het accent op effectiviteit, efficiency of op affectiviteit? En hoe kun je deze verbinden met ziel en zakelijkheid?

Menselijke maat
Met behulp van coaching kun je persoonlijk & professioneel "achterstallig onderhoud", met alle problemen van dien, voorkomen.
Stress, werkdruk, deadlines, 24-uurs economie, ....., hoe blijf je daar gezond bij? 
Waar ligt je loyaliteit en commitment. Bij de zaak of bij jezelf? Mensen die ik begeleid sjoemelen -veelal onbewust- met hun eigen behoeften en mogelijkheden. Haasten, tobben, onderpresteren, op de tenen lopen, te strak plannen, enz..... Hoe leg je weer heldere focus bij je eigen natuurlijk talent, bij je creativiteit en vitaliteit?
Heb je contact met je innerlijke draagkracht en stevigheid? Door deze vragen samen te beantwoorden kun je vanuit gevoeld contact met jezelf in je eigen maat bijdragen aan het werkzaam leven.

Leiderschap
Leiderschapsontwikkeling hangt samen met je eigen essentie kennen. Vanuit je essentie kun je al je (latente) talenten tot recht laten komen. Dat vraagt erom een reis naar binnen te maken om contact te krijgen met je natuurlijke bedoeling. Zonder persoonlijk leiderschap mist professioneel leiderschap fundament en richting. Kracht komt niet alleen van stoer en sterk zijn maar ook van je kwetsbaar durven opstellen. Je gaat steeds meer, met gezond verstand, je hart en gevoelsleven gebruiken als intern kompas. Coaching kan een enerverende en inspirerende ontdekkingsreis zijn, die je handvatten biedt voor vitaliteit en zingeving.