Een veilig gevoel. Zorg voor privacy.

Dossier
Voor een goede behandeling vind ik het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht om een dossier aan te leggen waarin ik gegevens van je vastleg. Dit dossier bevat aantekeningen over je persoonlijke situatie, je gezondheid en gegevens over voortgang van de begeleiding. 

Doelstelling inventariseren gegevens
De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de persoonsgegevens wordt gebruikt voor de financiele administratie en het opstellen van de declaratie. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van jou de volgende gegevens op te nemen op de declaratie voor vergoeding:
  • Naam, adres en woonplaats 
  • Telefoonnummer en emailadres
  • Geboortedatum 
  • Datum behandeling (bij periodieke factuurdatum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Kosten van de behandeling.

Geheimhoudingsplicht
Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de dossier-gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het clientendossier. Deze termijn is 10 jaar. Over ieder ander mogelijk gebruik van je gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet je toestemming vragen.

Veilige opslag van persoonsgegevens
Digitaal opgeslagen gegevens worden altijd opgeslagen op beveiligde servers en achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en geregeld wisselend wachtwoord. In mijn praktijk ben ik de enige die toegang heeft tot je persoonsgegevens. Papieren dossiers liggen achter slot en grendel. Mijn mobiele telefoon waarmee ook afspraken worden gemaakt of praktische gegevens worden uitgewisseld gebruik ik alleen en heeft een toegangscode die ik alleeen beheer.